Är din uppgift att skapa resultat genom andra?

Är det viktigt för dig med kvalitet i ledarskap, försäljning, undervisning och vägledning? Vill du leda mänskliga utvecklingsprocesser på en professionell nivå? Då är NLP processledarskap ett utvecklingsprogram för dig.

Lasta ned vår broschyr NLP processledarskap

Lasta ned inbjudan till Prova på-dag den 30 november 2015


 

Helhjärtat ledarskap ger hållbara företag.

Heart in business är ett koncept för affärsutveckling som balanserar inter- och intrakommunikation. Interkommunikationen händer mellan människor och intrakommunikationen händer inom en människa. Vi utbildar, tränar och coachar människor i kommunikations- och lärandemiodellen NLP som är en internationellt erkänd modell för konsten att locka fram det bästa i sig själv och andra. NLP i arbetslivet syftar till att skapa goda prestationer genom att främja det coachande ledarskapet som ger tillgång till naturligt framväxande positiv förändring. Utvecklingsvägen "Forma ditt företags förändring" bygger på konstruktiv involvering och delaktighet genom meningsskapande processer. Tillsammans tar vi reda på vad just ditt företag behöver utveckla för att skapa förutsättningar för optimala prestationer.

Vi kallar det engagemangscoaching. Det är det vi är bäst på.

Kundexempel 

Utbildningsprogram

 


 

Som ledare är det extra viktigt att vara helhjärtad.

 

Ledarcoaching: Motivation för ledare

Som ledare har du ansvar för allt det komplexa som händer i en organisation. Du har ansvar för att skapa ett sammanhang som folk önskar tillhöra, du skall förhålla dig till motstridande information, staka ut kursen, identifiera fokusområden och lägga tillrätta för andras självständiga arbete. Det är du som sätter standarden för hur saker och ting ska göras. Det är därför det är viktig att du engagerar dig helhjärtat.

 

Helhjärtat engagemang kommer i två varianter. Den första har att göra med intresse och glädje. Du är engagerad i en aktivitet som du tycker om att göra. Motivationen är redan klar och fästad inuti dig och redo att komma ut på olika sätt. Den andra varianten har att göra med dina viktigaste värderingar och djupaste övertygelser. När du verkligen har något som är viktigt för dig, något som du verkligen värdesätter är du helt och fullt villig att engagera dig i linje med det. Båda dessa variationer av helhjärtenhet tar utgångspunkt i ditt personliga engagemang.

 

När du är halvhjärtad, låter du dig styras av moroten och piskan istället för din inre låga och din inre övertygelse om vad som stämmer för dig. Du känner press och kanske spändhet och ångest: Alt detta går ut över din prestation och ditt välmående. Är du halvhjärtad som ledare kommer du att vare med om att göra halvhjärtenhet till en del av företagskulturen.

 

Omfattande forskning visar att när du är helhjärtat engagerad, är du mer kreativ och en bättre problemlösare när du stöter på hinder. Dina prestationer är bättre, speciellt med tanke på aktiviteter som kräver kreativitet och eftertänksamhet. Sist men inte minst, helhjärtad motivation är förknippat med både fysisk och psykisk hälsa.

 

Som konsulter och coacher är vi intresserad av att hjälpa dig att engagera dig helhjärtat genom att skapa ramar där du kan förhålla dig aktivt till dina mål och utmaningar med utgångspunkt i din kompetens, dina relationer och din autonomi.

 

I ledarskapscoaching hjälper vi dig med att:

 

1) Klargöra ditt eget perspektiv och bestämma riktning och fokusområden

2) Identifiera valmöjligheter

3) Utforska nya framgångssätt

4) Ta personliga initiativ

5) Klargöra och kommunicera ramvillkoren

 

Helhjärtad engagemang är en viktig förutsättning för att prestera på topp, men det finns flera. Det handlar också om att förstå vad du gör när du lyckas och hur du använder denna kunskapen som en källa till kraft och inspiration i möte med dina aktuella utmaningar.

 

I coachmötena arbetar vi också med hur du lockar fram det bäste hos dig själv och andra. Du kan lära dig att kopiera dina framgångsstrategier antingen det handlar om närvaro (eg. härvaro), engagemang, motivation, avslappning, balans, sinnesro, fantasi, flexibilitet, analys, prioritering, beslutsfattande, planering, förmedling med mera. Kommunikations- och lärandemodellen NLP hjälper dig att skapa (guldnycklar) praktiska beskrivningar av vad du gör när du tar fram det bästa i deg själv och andra. Och när du vet vad du gör kan du välja att göra det i nye situationer.

 

Du upptäcker hur:

 • du skapar goda ögonblick
 • du återupplever gyllene ögonblick
 • du identifierar idéer, strategier och tillstånd i gyllene ögonblick.
 • du förankrar idéer, strategier och tillstånd
 • du påverkar andra
 • du leder dig själv med visualisering, ljud, kroppshållning, rörelse och inre dialog
 • du använder dina goda upplevelser som källa till kraft och inspiration i möte med dina utmaningar
 • du observerar och tolkar dig själv och andra
 • du reglerar graden av kontakt
 • du stödjer andra i deras utveckling
 • du hjälper andra att leda dig själv
 • framgång och kontakt med andra förutsätter sårbarhet

 

Nyttan med coaching omfattar bl.a. förmågan att hjälpe dig själv och andra att engagera sig helhjärtat, tydligare ledarstil, bättre presentationsfärdigheter, ökad emotionell intelligens, bättre tillståndskontroll, bättre besluts- och målsättningsfärdigheter, bättre självbild, kort sagt bättre förståelse och färdigheter i förhållande till att leda sig själv och andra.

 

Vi har omfattande erfarenhet med att hjälpa ledare, nyckelpersoner och deras team med att nå deras önskade resultat fortare, mer precist och med mer lämpligt resursförbrukning.

 


 

BOKA ETT FÖREDRAG

 

 

 

 

Vad alla ledare behöver veta om

 

goda prestationer och motivation

 

 

 

BOKA HÄR

 

 

 

I ett samhälle där eftertraktade kunder och medarbetare ställer höga krav på företagets grundvärderingar blir företagskulturen ständigt viktigare. Företagets inställning till människor och vad som får människor att göra sitt bästa är en viktig del av denna bild. Fler och fler företag börjar förstå sammanhanget mellan företagets kultur och medarbetarnas vilja att göra extraordinära insatser och förmågan att prestera.

 

 

 

Det är en stor utmaning att bygga bro mellan en organisations grundvärderingar  och medarbetarnas personliga värderingar, men det är det som skall till för att vara hållbar. Organisationerna som lyckas i framtiden är inte de som är bäst till att övertyga men de som är bäst på att kommunicera. Kloka ledare prioriterar att leda så att andra kan leda. Kloka ledare nöjer sig inte med att ge riktning och fokus. De gör det möjligt för att medarbetarna motiverar sig själv. Varför är det så? Det är för att kloka ledare vet att om medarbetarna skall kunna leda sig själv och andra måste de få möjlighet att utveckla personliga grunder för att följa ledningen. Kloka ledare vet också att deras medarbetare önskar att göra skillnad, bara de får chansen.

 

 

 

För att förhålla oss till en utmaning  på ett helhjärtat sätt måste vi ta hänsyn till det som är viktigt för oss. Vi har grundläggande psykologiska behov för tillhörighet, kompetens och självständighet. När medarbetare motiverar sig själv i samspel med sina grundläggande psykologiska behov, engagerar de sig helhjärtat. Det har gjorts hundratals av vetenskapliga studier som har visat att när vi engagerar oss helhjärtat presterar vi bättre. Vi blir mer helhetstänkande, kreativa och uthålliga. Kort sagt, vi blir bättre på att leda oss själva och andra. Sist men inte minst, helhjärtadhet är associerat med både fysisk och psykisk hälsa. 

 

 

 

Öppen och konstruktiv dialog runt våra psykologiska behov kan vara sårbart. Det är utmanande  att visa vem jeg är, vad jag vill och vad jag kan. Därför blir det viktig för ledare att kunna bygga tillit. Detta forutsätter förståelse för mänskliga processer.

 

 

 

Önskar du att veta mer om hur du kan göra det möjligt för att dina medarbetare motiverar sig själv och utvecklar helhjärtat engagemang? Då kan du delta i den öppna seminarieserien ”Goda prestationer och motivation”! Serien består av tre samlingar; en halv dag, en heldag och till slut, tre dagar. Du väljer själv om du vill vara med på en, två eller tre samlingar. I serien tar vi upp vad alla ledare behöver veta om motivation och goda prestationer, hur vi kan skapa en företagskultur som stödjer helhjärtat engagemang och hur vi kan använda NLP processledarskap  i de mänskliga processerna.